Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Mezinárodní právo veřejné Zobrazit větší

Mezinárodní právo veřejné

ISBN 978-80-88502-54-8

Nové

Mezinárodní právo veřejné patří k tradičně vyučovaným předmětům, o kterých by měli mít povědomí studenti jak právních, tak i ekonomických oborů vysokých škol.

Více informací

16 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Libor Novák
Rok vydání 2023

Více informací

Jedná se o právní odvětví, které se ve své moderní podobě konstituovalo sice už v 17. století, ovšem aktuální vývoj mezinárodních vztahů (případně i mezinárodních hrozeb), nepostrádá dynamiku ani v dnešní době. Pro dobré pochopení oboru mezinárodního práva veřejného lze zároveň doporučit, aby byl čtenář zorientován v obecné teorii práva a základních právních pojmech. Cílem této publikace totiž není obecný výklad k právu vnitrostátnímu (ve vztahu k zásadám, pojmům a terminologii), přestože se mu na některých místech nelze vyhnout – zejména jde-li o průniky s právem mezinárodním. Publikace Mezinárodní právo veřejné se věnuje vybraným tématům z této materie. V rozsahu celkem šesti kapitol poskytuje stručný úvod do studia daného předmětu, rozebírá prameny mezinárodního práva a dává nahlédnout do problematiky mezinárodních organizací a mezinárodního obchodu (včetně témat přepravy po mezinárodních vodních soustavách a mořského práva). Sedmá kapitola pak poskytuje přehled nejvýznamnějších mezinárodněprávních dokumentů a smluv, které doplňují předchozí výklad. Publikace je vhodná zejména pro studenty ekonomických oborů, ale jako základní text je využitelná i pro studenty právnických fakult.

Ke stažení