Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Marketingový výzkum Zobrazit větší

Marketingový výzkum

ISBN 978-80-88502-16-6

Nové

Vysokoškolská učebnice marketingový výzkum seznamuje čtenáře s technikami při zjišťování, záznamu a prezentaci nové informace z trhu. Informace o technikách je zdánlivě ústupem od prezentace ucelených případových studií marketingového výzkumu.

Více informací

44 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Zdeněk Linhart
Rok vydání 2023

Více informací

Marketingový výzkumník v současné době musí svými výsledky i cenou výzkumu konkurovat místní znalosti a osobní specializaci influencerů, kteří ovlivňují trhy bez režijních nákladů. Obdobně efektivně poznává a vysílá marketingová automatizace a zákazník je chytřejší vlivem přístupu do databází vědeckých časopisů a k výrokům umělé inteligence. Všechny tyto nové jevy marketingový výzkumník musí brát v úvahu, aby nasadil ty techniky, které jsou konkurenceschopné jak nákladem, tak vlivem výsledků na obrat nebo podíl na trhu. Tento způsob prezentace marketingového výzkumu na přehledu technik vyplývá i ze zařazení marketingového výzkumu před výuku marketingu do bakalářského studia. Tím se náplň i dynamika marketingového výzkumu stává vzorem pro výzkum ve všech ostatních předmětech, ale i mezi nimi. To se hodí při zpracování seminárních a závěrečných prací, případně článků. Psaní článků se zdá být na studenta přehnaně náročným požadavkem, avšak při současné automatické registraci článků na mnoha serverech se publikace vědeckého článku stává konkurenční výhodou ve srovnání s ostatními uchazeči. To proto, že zaměstnavatelé si ověřují schopnosti formulovat metodiku, text, účast v postupu, i formulaci závěrů výzkumu z veřejně přístupných zdrojů spíše, než ze životopisů.

 

Ke stažení