Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Manažerská ekonomie (pokročilý kurz) Zobrazit větší

Manažerská ekonomie (pokročilý kurz)

ISBN 978-80-88502-30-2

Nové

Publikace se zaměřuje nejprve na to, co vlastně makroekonomie zkoumá, čímž vymezujeme makroekonomii vůči ostatním oblastem ekonomické teorie. Poté se zaměříme na klíčové makroekonomické jevy. Dotkneme se však také oblasti makroekonomické statistiky, neboť schopnost makroekonomie jevy analyzovat a hospodářské politiky reagovat je podmíněna právě dostupností statistických informací.

Více informací

42 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Rybáček Václav
Rok vydání 2023

Více informací

Publikace Manažerská ekonomie nabízí systematický přehled základních makroekonomických konceptů a modelů, které popisují ekonomické chování agregátních celků, a slouží také jako vstup do hospodářsko-politických rozhodnutí. Text systematicky vykládá teorie, které zásadně přispěly do diskuze o příčinách a důsledcích pohybů klíčových makroekonomických proměnných, jako je produkt, nezaměstnanost, měnový kurz či úrokové sazby. Pozornost je věnována i problému kvantifikace ekonomických jevů. Publikace má charakter výukových skript pro studium makroekonomie, postup výkladu od základních ke složitějším modelům je doprovázen vzorovými příklady a testy.

Ke stažení