Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Politologie a mezinárodní vztahy Zobrazit větší

Politologie a mezinárodní vztahy

ISBN 978-80-88502-19-7

Nové

Tento učební text je základní učební oporou pro studium předmětu Politologie a mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomie a managementu. Je zde představena politologie jako věda a její základní témata, a to se zdůrazněním těch prvků užitečných i pro ty, kteří se politologií profesionálně zabývat neplánují.

Více informací

38 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Brezina Peter, Svoboda Cyril
Rok vydání 2023

Více informací

Kromě základního pojmosloví a stěžejních obsahových témat politologii vlastních (politické režimy, političtí aktéři, formy vlády a pod.) se tak tato učebnice věnuje také tématům na pomezí politologie a práva, potažmo státovědy, s důrazem na český kontext. Představuje tedy také základní ústavněprávní prvky a instituce českého právně-politického systému. V souladu s komplexním pojetím politologie jako vědy, zahrnujícím také mezinárodní rozměr, a také s tím, jak se politologie (a mezinárodní vztahy) na VŠEM učí, se pak závěrečné kapitoly této učební pomůcky věnují základům mezinárodních vztahů, mezinárodního práva, a především popisu klíčových mezinárodních organizací v čele s Evropskou unií. Do tohoto třetího vydání učebnice autoři doplnili také exkurs do oblasti etiky a odpovědnosti, na kterou se v politice bohužel často zapomíná.

Ke stažení