Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Trh práce a politika zaměstnanosti Zobrazit větší

Trh práce a politika zaměstnanosti

ISBN 978-80-88330-77-6

Nové

Autor publikace se snaží postihnout základní trendy a vysvětlit příčiny aktuálních problémů. Trh práce je dán do širšího kontextu hospodářské politiky. Je vysvětleno, které oblasti a rozhodnutí hospodářské politiky situaci na pracovním trhu ovlivňují. 

Více informací

18 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Palíšková Marcela
Rok vydání 2022

Více informací

Text je rozdělen do sedmi kapitol. První kapitola shrnuje základní teoretická východiska zkoumání trhu práce, a to včetně nových přístupů behaviorální ekonomie. Pozornost je postupně zaměřena na problematiku lidského kapitálu a jeho význam na trhu práce, proces vytváření evropského sociálního prostoru, globalizaci a její dopad na evropské pracovní trhy. Vzhledem k růstu významu vzdělání je bližší pozornost zaměřena na vztah vzdělání a ekonomického růstu. Samostatná kapitola je věnována problematice nezaměstnanosti, a to v kontextu ekonomické teorie diskriminace. Pozornost je zaměřena také na specifika trhu práce v České republice. Závěrečná kapitola nabízí pohled na současnost a budoucnost českého pracovního trhu, a to ve vztahu k převratným technologickým změnám, rozvoji digitální ekonomiky a nástupu Průmyslu 4.0. Publikace je určena primárně studentům Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze. Svým zaměřením je vhodná také pro širší odbornou veřejnost, zejména manažery, pro které je znalost pracovních trhů klíčová při rozhodování o strategických otázkách podnikového řízení.

Ke stažení