Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Finanční management Zobrazit větší

Finanční management

ISBN: 978-80-88330-81-3

Nové

Skripta Finanční management komplexně shrnují a pojednávají problematiku finančního managementu v rozsahu, který je nezbytný pro zvládnutí finančního řízení současného podniku. Problematika vychází z vymezení finančního managementu a jeho role, kterou sehrává v kontextu soudobého globalizovaného managementu.

Více informací

40 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Špaček Miroslav, Holečková Lenka
Rok vydání 2022

Více informací

Představení problematiky finančního managementu nezbytně vychází z porozumění finančním výkazům, přičemž je položen důraz nejen na interpretaci jednotlivých výkazů, ale i na jejich vzájemné propojení a věcné souvislosti. Následně se učebnice věnuje jednotlivým oblastem finančního řízení, jejichž zvládnutí je pro kvalitní finanční řízení zásadní. Typicky se jedná o finanční plánování, firemní financování, řízení likvidity a kapitálové struktury, zajišťovací transakce, kapitálové rozpočtování, oceňování firem a finančních instrumentů a nakonec i řízení růstu firmy. Komplexní problematika finančního managementu je pojednána holistickým přístupem, kde se jednotlivé oblasti finančního řízení navzájem doplňují. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny jak příklady z praxe, tak i návodnými otázkami zaměřenými na procvičení finančního uvažování. Studenti mohou průběžně testovat své znalosti z předmětné problematiky s využitím připojených testových otázek. Skripta jsou doplněna seznamem odborné literatury, která se váže k projednávané problematice.

Ke stažení