Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Spotřební chování a segmentace trhu Zobrazit větší

Spotřební chování a segmentace trhu

ISBN 978-80-86730-01-8

Nové

Zpracováno s využitím pravidel pro texty prezenčního/kombinovaného/distančního studia (určené pro samostudium). Dobrá znalost chování spotřebitelů je zásadní podmínkou pro úspěšnou tržní orientaci. 

Více informací

35 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Koudelka Jan
Rok vydání 2006

Více informací

Kdo jsou spotřebitelé našich produktů, jaké jsou jejich představy a požadavky, proč produkty užívají? A do jaké míry je jejich tržní rozhodování podmíněno kulturním prostředím, jejich psychikou? Má-li být marketing úspěšný, musí najít na tyto a další související otázky odpovědi.
Tato publikace se snaží upozornit na ty oblasti chování spotřebitele, které jsou pro spotřební marketing obzvláště významné. Seznamuje čtenáře s hlavními přístupy ke sledování spotřebitelů, s kulturním a sociálním zázemím spotřebního chování, s vlivem osobnostních charakteristik spotřebitele na jeho kupní chování. A protože lidé se ve svých spotřebních projevech často výrazně liší, poslední část textu se zabývá problémy spojenými se segmentací spotřebních trhů. Spotřební chování a segmentace trhu (ukázka).

Ke stažení