Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Organizační kultura Zobrazit větší

Organizační kultura

ISBN 978-80-88330-79-0

Nové

 Vysokoškolská učebnice je věnována problematice organizační kultury jako klíčové determinantě dlouhodobé úspěšnosti organizace. Učebnice je určena studentům bakalářských, magisterských studijních programů, účastníkům celoživotního vzdělávání v kurzech MBA, manažerům, personalistům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Více informací

29 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Hajerová - Müllerová Lenka, Šimek Zdeněk
Rok vydání 2022

Více informací

 V učebnem textu autoři se snaží o jednotící pohled zkušeností získaných jak v akademickém prostředí, tak v prostředí HR TOP managementu. Objasňují základní premisy pro definování pojmu organizační kultury. Značná pozornost je věnována konceptu změny organizační kultury v kontextu metodických přístupů, které by mohly, resp. měly vést k její úspěšné změně. Za zásadní téma autoři považují problematiku etiky a etického přístupu v organizační kultuře, upozorňují na problematiku utváření a uplatňování etických kodexů. Berou v úvahu i rizikové jevy, jako je např. diskriminace pracovníků. Proto věnují pozornost i dalším tématům, jako je diverzity management, age management. Integrací pozitivních postojů, praktik či programů do strategie organizace se projevuje společenská odpovědnost firem.

Ke stažení