Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Strategický management (II. vydání) Zobrazit větší

Strategický management (II. vydání)

ISBN 978-80-86730-82-0

Nové

Učební text poskytuje čtenáři základní informace z oblasti strategického managementu na úrovni vysokoškolského studia manažersko-ekonomického zaměření s využitím pravidel pro texty prezenčního/kombinovaného/distančního studia (určené pro samostudium).

Více informací

98 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Zuzák Roman
Rok vydání 2012

Více informací

Usiluje o dovedení informací z oblasti strategického řízení do podoby znalostí a dovedností nezbytně nutných pro provádění strategické analýzy a pro tvorbu strategie rozvoje podniku.
Pro naplnění tohoto cíle poskytuje základní metodologická východiska systémového přístupu a osvojení si systémového myšlení jako předpokladu pro úspěšný strategický management, provádění strategické analýzy a formulací strategie. Podává vymezení základních pojmů z oblasti strategického managementu, jehož je strategie základní součástí. Obsahuje rovněž výklad pojetí a obsahu strategie a dále základní poznatky ze strategického plánovacího cyklu jako nedílné součásti procesu tvorby a realizace strategického rozvoje firmy.
Učební text rovněž obsahuje základní přístupy a metody používané v externí strategické analýze i aplikaci systémového přístupu při analýze prvků a složek vnitřní struktury podniku. Text je uzavřen formulováním klíčových kompetencí firmy, které jsou nositeli konkurenceschopnosti, a konkurenčních a komparativních výhod jako základní složky formulace a tvorby strategií, představující vyvrcholení strategického plánovacího procesu a strategického managementu.

Ke stažení