Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Smluvní právo Zobrazit větší

Smluvní právo

ISBN 978-80-88330-44-8

Nové

Učební text Smluvní právo prohlubuje znalosti studentů v oblasti práva závazkového. Zejména v oblasti smluvních závazků přinesla významné změny rekodifikace soukromého práva, neboť došlo ke sjednocení pravidel občanskoprávních a obchodněprávních závazků.

Více informací

11 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Vlachová Barbora
Rok vydání 2022

Více informací

Učební text Smluvní právo prohlubuje znalosti studentů v oblasti práva závazkového. Zejména v oblasti smluvních závazků přinesla významné změny rekodifikace soukromého práva, neboť došlo ke sjednocení pravidel občanskoprávních a obchodněprávních závazků.

Publikace Smluvní právo seznamuje se základními pojmy závazkového práva a vysvětluje zejména to, jakým způsobem závazky vznikají, jak zanikají a za jakých podmínek může dojít ke změně závazků, ať už v osobě, nebo v obsahu.

Dále jsou představeny základní principy při uzavírání smluv, proces uzavření smlouvy a nejdůležitější smluvní typy.

Vysvětleny jsou i způsoby, jakými lze závazek utvrdit nebo zajistit, a získat tak jako věřitel výhodnější postavení.

Nakonec publikace seznamuje i se závazky vznikající z jiných právních skutečností, než z důvodu uzavření smlouvy (např. z deliktů, bezdůvodného obohacení, nepřikázaného jednatelství, nebo upotřebení věci ku prospěchu jiného)

Publikace Smluvní právo je zaměřená i prakticky, kdy získané poznatky procvičuje na příkladech z praxe, včetně upozornění na ustálenou soudní praxi.

Ke stažení