Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Podniková kultura Zobrazit větší

Podniková kultura

ISBN 978-80-86730-84-4

Nové

Cílem učebního textu je rozvíjet kulturologické pojetí podniku a podnikového managementu v národním i mezinárodním prostředí, zdůraznit význam podnikové kultury pro celkovou výkonnost, akcentovat roli společenské odpovědnosti a význam uplatňování etických standardů a kodexů v organizační kultuře s využitím pravidel pro texty prezenčního/kombinovaného/distančního studia (určené pro samostudium).

Více informací

45 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Hajerová - Müllerová Lenka, Šimek Zdeněk
Rok vydání 2012

Více informací

Učební text seznamuje s analytickými postupy v hodnocení podnikové kultury a postupy jejího dalšího rozvoje a zkvalitňování.
První kapitola učebního textu seznamuje s vymezením základních pojmů, zabývá se podrobnou analýzou podnikové kultury. Druhá kapitola je věnována klasifi kacím organizací podle jejich kulturních kategorií ve zvoleném systémovém rámci (ve vztahu k organizační struktuře, ve vztahu k vlivu prostředí a reakcí organizace na prostředí, ve vztahu k efektivnosti organizace, ve vztahu k fázi vývoje organizace, ve vztahu k chování organizace, klasifi kace patologických obsahů kultury organizace). Třetí kapitola se zabývá vybranými metodologickými přístupy ke zkoumání podnikové kultury, akcentuje problematiku diagnostiky podnikové kultury a volby diagnostických nástrojů. V kapitole čtvrté se čtenář může věnovat vybraným faktorům, které ovlivňují podnikovou kulturu. V páté kapitole je představena analýza slabé a silné podnikové
kultury, v kapitole šesté je zdůrazněn význam působení podnikové kultury. Závěrečná sedmá kapitola se zaměřuje na problematiku učící se organizace.

Ke stažení