Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Marketingový výzkum Zobrazit větší

Marketingový výzkum

ISBN 978-80-86730-75-2

Nové

Učební text ve čtrnácti kapitolách s využitím sto sedmi přiklady a šesti případových studií komplexně seznamuje čtenáře s moderním přístupem k marketingovému výzkumu, a to s využitím pravidel pro texty prezenčního/kombinovaného/distančního studia (určené pro samostudium).

Více informací

28 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Čichovský Ludvík
Rok vydání 2011

Více informací

Ten umožnuje s využitím vědeckého paradigmatu monitorovat, popisovat a hledat kauzalitu v krocích příčina – jev – důsledek – následek ve vztahu k vývoji tržních parametrů, a to i v době hospodářské krize či pokrizovém období.
Dále umožnuje sledovat nákupní chování, rozhodování, priority a spokojenost zákazníku, uživatelů, spotřebitelů aj. Díky němu lze identifi kovat, vyhodnocovat a funkčně dokonce prognózovat a specifi kovat trendy tržního vývoje, potřeb, požadavků, přání, hodnotových priorit aj. parametrů, rozhodujících pro spokojenost kupujících a efektivitu, účelnost a úspornost výroby producentů pro jejich prosperitu.
V textu najdou zdroj poznání a inspirace pro své efektivní a účelné rozhodování studenti bakalářských, magisterských, doktorandských a MBA programů vysokých škol nejrůznějšího zaměření, podnikatelé, živnostníci, neziskové organizace i široká veřejnost.

Ke stažení