Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Management změny Zobrazit větší

Management změny

ISBN 978-80-86730-42-4

Nové

Cílem učebního textu Management změny je poskytnout studujícím manažersko-ekonomicky zaměřené vysoké školy základní informace, znalosti a dovednosti na úrovni vysokoškolského studia dané oblasti s využitím pravidel pro texty prezenčního/kombinovaného/distančního studia (určené pro samostudium).

Více informací

23 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Kovář František, Hrazdilová Bočková Kateřina
Rok vydání 2008

Více informací

Management změny představuje základní disciplínu v oblasti managementu, která svojí povahou tvoří jádro manažerských dovedností a znalostí. Hlavním posláním tohoto učebního textu je umět připravovat a prosazovat změny jako podstatu vývojového procesu ekonomických organismů tak, aby přinášely optimální efekt. Prezentované poznatky v této publikaci opouští poznatkovou základnu empirismu, který bohužel v řadě společenských disciplín převažuje. Vychází z poznatků nejrůznějších vědních oborů a aplikuje je do přístupů managementu tak, aby vyhověly požadavku umět dávkovat frekvenci a úroveň změn tak, aby přinášely pozitivní efekty. Pro splnění uvedeného záměru je poznatková základna managementu změny uspořádána následovně.

První část textu je věnována teoreticko-metodologickým východiskům managementu změny, druhá část se zabývá výkladem managementu změny v ekonomických organismech, v další části jsou uvedeny některé moderní přístupy managementu změny a inovace v ekonomických organismech a v poslední části jsou uvedeny informace o tom, jak řídit změny a inovace jako projekty.

Ke stažení