Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Strategický marketing Zobrazit větší

Strategický marketing

ISBN 978-80-87839-45-4

Nové

Strategický marketing je procesem a systematickým manažerským přístupem zacíleným primárně na umístění konkrétního produkčního systému na konkrétním trhu.

Více informací

50 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Linhart Zdeněk
Rok vydání 2015

Více informací

Osvědčené postoje v předcházejícím stádiu zlomu životní křivky škodí ve stádiu za zlomem. A škody nastat musí, protože ze stádia, které zlomu předchází za zlom životní křivky není vidět. Například škoda vzniká udržováním postojů dospívání v dospělosti v podobě krize středního věku v podobě alergií. Proto přijetí zkušeností osob s vynikajícími výsledky v navazujícím stádiu je dobrou strategií pro urychlení změny postoje, zmírnění následků a zvýšení výkonu v navazující fázi životní křivky. Tento příklad strategického zvládnutí triviální situace jednotlivce má své analogie i v organizacích, na trzích a v nových médiích. V této publikaci je věnována pozornost identifikátorům, aplikacím webových nástrojů, rozpočtům pro integraci partnerů do projektů a symbolickému aparátu pro snížení redundance pojmového aparátu pro potřebu respektování postojů uvnitř fází životní křivky a změně postojů mezi fázemi životní křivky v rámci strategického zacházení se segmenty trhu. Strategický marketing tak předchází změnám marketingové strategie prosazovaných vlivem změny fáze své životní křivky marketera, ne tržního segmentu značky.

Ke stažení