Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

ICT strategie Zobrazit větší

ICT Strategie

ISBN 978-80-87839-09-6

Nové

Cílem textu je poskytnout studentům souhrnný podklad pro předmět ICT Strategie a pro další předměty, které se obsahově s textem překrývají. Text popisuje informatiku jako integrální součást řízení firmy.

Více informací

65 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Hofrichter Kamil
Rok vydání 2013

Více informací

Ve skriptech jsou uvedeny informace o strategickém řízení informačních a komunikačních technologií a systémů (ICT). Navazují na podnikovou strategii, ekonomické prostředí na trhu a na technický pokrok v oblasti ICT. Propojují aktuální situaci, potřeby podniků a organizací a možnosti nových technologií. ICT vnímají jako nástroj rozvoje podniků a organizací i jako nosiče trendů a nových možností, ze kterých jsou odvozeny nové podnikatelské a rozvojové příležitosti. Prostřednictvím ICT uplatňujeme nové poznatky v oboru managementu, jako je teorie omezení, metoda štíhlé výroby a další.
Na ICT pohlížíme jako na zdroj přínosů, uvádíme druhy a formy přínosů a tyto přínosy ohodnocujeme kvalitativními i kvantitativními metodami. Uvádíme efekty krátkodobé i dlouhodobé ICT. Porovnáváme výnosy zapříčiněné ICT a související náklady.

Ke stažení