Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Manažerský controlling (II. vydání) Zobrazit větší

Manažerský controlling (II. vydání)

ISBN 978-80-87839-36-2

Nové

Cílem této publikace je seznámit studenty bakalářských kurzů s metodami a nástroji manažerského controllingu, který slouží v podnikové praxi jako podpora pro manažerské rozhodování a podnikové řízení.

Více informací

14 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Kovařík Pavel
Rok vydání 2014

Více informací

Tato publikace nemá ambici být komplexním průvodcem ve světě controllingu případně manažerského účetnictví. Snahou je seznámit studenty s teoretickými východisky controllingu a následně s praktickými metodami nasazení controllingu v rámci jednotlivých podnikových činností. Důraz je kladen především na systém podnikových plánů a rozpočtů, řízení nákladů a výnosů, nákladový controlling, aspekty odpovědnostního řízení a úlohu controllingu při integraci podnikových informací. Manažerský controlling navazuje na znalosti, které studenti získali během studia na vysoké škole především v oblasti podnikové ekonomiky a strategického managementu.
Skripta jsou rozdělena do osmi kapitol, které na sebe logicky navazují a jsou propojeny vzájemnými odkazy. Pro snadnější orientaci je u každé kapitoly uvedeno její shrnutí, klíčová slova a učební text je současně doplněn o cvičení a úkoly, které mají pomoci studentům k lepšímu pochopení problematiky manažerského controllingu.