Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Logika a matematika pro ekonomy Zobrazit větší

Logika a matematika pro ekonomy

ISBN 978-80-86730-58-5

Nové

Úvodní část učebního textu Logika a matematika pro ekonomy je věnována logice a jejím základním částem, tj. výrokovému a predikátovému počtu, s využitím pravidel pro texty prezenčního/kombinovaného/distančního studia (určené pro samostudium).

Více informací

14 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Coufal Jan, Línek Vítězslav
Rok vydání 2010

Více informací

Autoři se informativně zmiňují o množinových operacích a připomínají některé pojmy z teorie grafů. V kapitolách 4 a 5 věnovaných lineární algebře jsou uvedeny aritmetické vektory a jejich vlastnosti, matice, řešení soustavy lineárních rovnic, maticová algebra a determinanty.
Zavádí se funkce jedné a dvou proměnných s důrazem na elementární funkce a jejich vlastnosti. V diferenciálním počtu funkcí jedné proměnné je po informativním uvedení limity a spojitosti funkce důkladně studován výpočet derivací 1. a 2. řádu, jejich užití pro průběh funkce, extrémy spojité funkce na uzavřeném intervalu a elasticita funkce. V diferenciálním počtu funkcí dvou proměnných kromě parciálních derivací je uveden výpočet lokálních extrémů. V části integrály je zavedena primitivní funkce, neurčitý integrál, integrační metody a určitý integrál.

Ke stažení