Studenti/registrovaní uchazeči VŠEM se přihlašují výhradně jen s údaji pro SIS VŠEM (uživatelské jméno a heslo)!

Organizace a řízení obchodu 2. vydání Zobrazit větší

Organizace a řízení obchodu (II. vydání)

ISBN 978-80-87839-42-3

Nové

Cíle předmětu „ORGANIZACE A ŘÍZENÍ OBCHODU“ jsou definovány takto:
„Na bázi poskytnutých teoretických informací a jejich propojení s firemní praxí dát
studentům výhodu celkového přehledu a možnosti pochopení postavení, role, funkce, nutných návazností, atp. obchodních činností v kontextu práce podniku. “

Více informací

38 ks

800,00 Kč

Parametry

Autor Janatka František
Rok vydání 2014

Více informací

Na základě výše uvedeného stanoveného cíle bylo vybráno a koncipováno 8 základních tematických okruhů předmětu. Jejich výběr a náplň byla provedena i s ohledem na to, aby se tyto tematické okruhy nepřekrývaly s tematickými okruhy předmětu „Finanční a právní aspekty obchodních transakcí“.
Nedílnou součástí publikace jsou cvičení připravená a zapracovaná do textu skript v souladu se Smlouvou o dílo a Pokyny k vypracování učebního textu VŠEM.
Ve skriptech je zachycen stav předpisů, zákonů a doporučení odpovídající I. pololetí roku 2012. Přílohovou část tvoří 3 soubory dokladů, které obsahují doklady z oblasti dopravy, doklady potvrzující původ zboží a doklady z oblasti pojištění rizik. Skripta jsou doplněna citací odborné literatury, která s problematikou úzce souvisí.

Ke stažení