Volby a volební systémy

Volby a volební systémy

ISBN 978-80-88330-91-2

Nové

Tento učební text je základní učební oporou pro studium předmětu Volby a volební systémy na Vysoké škole ekonomie a managementu (VŠEM). Doplňuje a rozšiřuje učební text Politologie a mezinárodní vztahy.

Více informací

0,00 Kč

Parametry

Autor Brezima Petr
Rok vydání 2022

Více informací

Publikace seznamuje čtenáře s fenoménem voleb a způsoby jejich realizace. Klíčovou pozornost věnuje jednotlivým, známým i méně známým, volebním systémům - většinovým, poměrným i smíšeným. Názorně poukazuje na zákonitosti, které jsou s jednotlivými typy volebních systémů, potažmo s jednotlivými jejich parametry, spojeny. Věnuje se však také dalším tématům s volbami spojeným, a to včetně krátkého exkurzu do politického a volebního marketingu. Je určena nejen studentům, ale všem se zájmem o volby, jejich fungování a jejich vliv na moderní demokracii.

Ke stažení